Na prodej

Na prodej - For sale2022-01

Samec / Male - 1,0 :   T- albino 66% hetero T+ albino  nz. 22/03

Cena / Price    :  350,- eur

2022-02 

Samec / Male - 1,0 :  T- albino 66% hetero T+ albino  nz. 22/03

Cena / Price    :  350,- eur

2022-03

Samec / Male - 1,0 :  T- albino 66% hetero T+ albino  nz. 22/03

Cena / Price    :  350,- eur


2022-04

Samec / Male - 1,0 :   T+ albino 66% hetero T- albino  nz. 22/03

Cena / Price    :  150,- eur

2022-05

Samec / Male - 1,0 :   T+ albino 66% hetero T- albino  nz. 22/03

Cena / Price    :  150,- eur

2022-06

Samec / Male - 1,0 :   66% hetero T- , T+ albino  nz. 22/03

Cena / Price    :  100,- eur

2022-07

Samec / Male -1,0 :   66% hetero T- , T+ albino  nz. 22/03

Cena / Price    :  100,- eur

2022-08

Samec / Male - 1,0 :   66% hetero T- , T+ albino  nz. 22/03

Cena / Price    :  100,- eur

2022-09

Samec / Male - 1,0 :   66% hetero T- , T+ albino  nz. 22/03

Cena / Price    :  100,- eur

2022-10

Samec / Male - 1,0 :   66% hetero T- , T+ albino  nz. 22/03

Cena / Price    :  100,- eur

2022-11

Samec / Male - 1,0 :   66% hetero T- , T+ albino  nz. 22/03

Cena / Price    :  100,- eur

2022-12

Samec / Male - 1,0 :   66% hetero T- , T+ albino  nz. 22/03

Cena / Price    :  100,- eur

2022-13

Samec / Male - 1,0 :   66% hetero T- , T+ albino  nz. 22/03

Cena / Price    :  100,- eur

2022-14

Samice / Female - 0,1 :   66% hetero T- , T+ albino  nz. 22/03

Pouze v páru - Only with male

Rezervace - Reservation

Cena / Price    :  150,- eur

2022-15

Samice / Female - 0,1 :   66% hetero T- , T+ albino  nz. 22/03

Pouze v páru - Only with male

Rezervace - Reservation

Cena / Price    :  150,- eur